Pump Repair Part Charts

Pump ModelWater SealsCheck ValvesOil SealsPiston KitPiston GuideSupport RingsHot Kit
SJVAR2167AR2869AR2797AR2513AR1981570 eaN/AN/A
XJWAR2167AR2869AR2797AR2513AR1981570 eaN/AN/A
XT-015AR1866AR1864AR1872-N verAR2628AR1260151 eaAR1520120 eaAR2815
XT-018AR1874AR1864AR1872-N verAR2629AR1320351 eaAR1320340 eaAR2816
XTA-015AR1866AR1864AR1860-E verAR2628AR1260151 eaAR1520120 eaAR2815
XTA-018AR1874AR1864AR1860-E verAR2629AR1320351 eaAR1320340 eaAR2816
XTVAR1866AR1864AR1860-D,E ver
AR1872-N ver
AR2628AR1260151 eaAR1520120 eaAR2815
XM-015AR2741AR1864AR2786-N verAR2544AR1780090 ea F
AR1780100 ea R
AR2740AR2776 V
XM-018AR2747AR1864AR2786-N verAR2545AR1780110 ea F
AR1780120 ea R
AR2745AR2777 V
XMA-015AR2741AR1864AR2786-N verAR2544AR1780090 ea FAR2740AR2776 V
XMA-018AR2747AR1864AR2786-N ver
AR2787-E ver
AR2545AR1780100 ea R
AR1780110 ea F
AR2745AR2777 V
XMVAR2741AR1864AR2786-N ver
AR2787-E ver
AR2544AR1780090 ea F
AR1780100 ea R
AR2740AR2776 V
XRC-018AR1857AR2864AR1855-N verAR2546AR1380090 eaAR1829AR2819
XRC-020AR1887AR2864AR1855-N verAR2547AR1380150 eaAR1815AR2820
XRCA-018AR1857AR2864AR1855-N verAR2546AR1380090 eaAR1829AR2819
XRCA-020AR1887AR2864AR1855-N verAR2547AR1380150 eaAR1815AR2820
XRCVAR1857AR1828AR1856-D,E verAR2546AR1380090 eaAR1829AR2819
XW-020AR2782AR2780AR2781AR25422784N/AAR2778 V
XW-022AR2783AR2780AR2781AR25432785N/AAR2779 V
XWA-020AR2782AR2780AR2781AR25422784N/AAR2778 V
XWA-022AR2783AR2780AR2781AR2543AR2785N/AAR2779 V
RK-018AR1857AR2864AR1855-N verAR2546AR1380090 eaAR1829AR2819
RK-020AR1887AR2864AR1855-N verAR2547AR1380150 eaAR1815AR2820
RKA-018AR1857AR2864AR1855-N verAR2546AR1380090 eaAR1829AR2819
RKA-020AR1887AR2864AR1855-N verAR2547AR1380150 eaAR1815AR2820
RKVAR1857AR1828AR1856AR2546AR1380090 eaAR1829AR2819
SXWAR2874AR2871AR2873AR2548AR2875AR1941050 ea F
AR1941350 ea R
N/A
XRA-018AR1857AR2864AR1855-N verAR1842AR1380090 eaAR1829AR2819
XRA-020AR1887AR2864AR1855-N verAR1843AR1380150 eaAR1815AR2820
RMVAR2236AR2233AR2235AR2234AR2840550 eaN/AN/A
RMWAR2236AR2233AR2235AR2234AR2840561 eaN/AN/A
SHPAR2874AR2185AR2873AR2872AR2875AR1941190 eaN/A
PumpValve Kit (* = 3 per kit)Seal Kit Standard NBRSeal Kit High Temp.Ceramic (* = Single Plunger)
2SF, (All) 2SFX25GZ, 30GZ*Inlet, 34668 *Outlet, 340523405333953*45847
2SFX, (All) Except 2SFX25GZ, 30GZ, 29ELS*Inlet, 34668 *Outlet, 340563405333953*45847
4SFX*Inlet, 34770 *Outlet, 3405534054*45848
2DX3305733053 *542403
3SP3164731644*547091
3DX3305730530 *542403
66DX, 6DX*3426034262*48752
3CP1120*330623398331983*46976
5CP3120*330603362931730*46884
45*3068330629 *45783
51*3082030610*43311
53*3082030488 *43232
55*3082030610*43311
56, 57*3382030799 *43232
58*3082030488*43232
59*3382030799 *43232
60*3382030799*43232
70*3382233799 *45890
1530.APP*3136031355*48606
PumpValves (6/kit)Piston SealPackingsBrass PackingsPistonsValve Cap(s)Piston BoltsHead RingsCrank Seal
T9721Kit 01Kit 23Kit 19Kit 2750040409Kit 4Kit 6Kit 2190163400
T9731Kit 01Kit 23Kit 19Kit 2750040409Kit 4Kit 6Kit 2190163400
T721Kit 01Kit 23Kit 19Kit 2750040409Kit 4Kit 6Kit 2190163400
T731Kit 01Kit 23Kit 19Kit 2750040409Kit 4Kit 6Kit 2190163400
T991Kit 01Kit 23Kit 19Kit 2750040409Kit 4Kit 6Kit 2190163400
T9951Kit 01Kit 23Kit 19Kit 2750040409Kit 4Kit 6Kit 2190163400
T9971Kit 01Kit 23Kit 19Kit 2750040409Kit 4Kit 6Kit 2190163400
T921Kit 01Kit 02Kit 148Kit 2947040509Kit 4Kit 6Kit 11Kit 03
T1011Kit 01Kit 02Kit 69Kit 2847040409Kit 4Kit 6Kit 07Kit 03
T1321Kit 01Kit 02Kit 148Kit 2947040509Kit 4Kit 6Kit 11Kit 03
T1621Kit 01Kit 02Kit 148Kit 2947040509Kit 5Kit 6Kit 11Kit 03
T9211Kit 01Kit 02Kit 69Kit 2847040409Kit 5Kit 6Kit 07Kit 03
T9281Kit 01Kit 02Kit 109Kit 11247040856Kit 106Kit 107Kit 108Kit 03
T41Kit 62Kit 37Kit 38Kit 3969040009N/AKit 74Kit 41Kit 32
T61Kit 43Kit 44Kit 79Kit 807604020998242000Kit 74Kit 48Kit 32
T9051EBFKit 01Kit 83Kit 97Kit 9651040009Kit 84  90164400
T5050Kit 150Kit 02Kit 109Kit 15147040856N/AN/AKit 108Kit 03
TC1504E345UIKit 123Kit 83Kit 196Kit 2666004000998221400  90167500
TS1021Kit 01Kit 02Kit 69Kit 2847040409Kit 4Kit 6Kit 07Kit 03
TS1011Kit 01Kit 02Kit 69Kit 2847040409Kit 4Kit 6Kit 07Kit 03
TS1041Kit 62Kit 37Kit 69Kit 824704040998231200Kit 54Kit 07Kit 32
TS1321Kit 01Kit 02Kit 148Kit 2947040509Kit 4Kit 6Kit 11Kit 03
TS1511Kit 01Kit 02Kit 69Kit 2847040409Kit 4Kit 6Kit 07Kit 03
TS1531Kit 62Kit 37Kit 69Kit 824704040998231200Kit 54Kit 07Kit 32
TS1621Kit 01Kit 02Kit 148Kit 2947040509Kit 5Kit 6Kit 11Kit 03
TS1711Kit 01Kit 02Kit 69Kit 2847040409Kit 4Kit 6Kit 07Kit 03
TS2011Kit 01Kit 02Kit 69Kit 2847040409Kit 5Kit 6Kit 07Kit 03
TS2021Kit 01Kit 02Kit 69Kit 2847040409Kit 5Kit 6Kit 07Kit 03
TS921Kit 01Kit 02Kit 148Kit 2947040509Kit 4Kit 6Kit 11Kit 03
TT9111Kit 01Kit 83Kit 141Kit 14051040109Kit 84  90164400
TT941Kit 01Kit 83Kit 97Kit 9651040009Kit 8490164400
TT9351Kit 01Kit 23Kit 88Kit 9252040009Kit 4Kit 6Kit 9090163400
TT9441Kit 01Kit 23Kit 88Kit 9252040009Kit 4Kit 6Kit 9090163400
TT2028Kit 01Kit 83Kit 97Kit 9651040009Kit 84  90164400
TT2035E,GKit 01Kit 83Kit 97Kit 9651040009Kit 8490164400
TT9061E, GKit 01Kit 83Kit 97Kit 9651040009Kit 84  90164400
TT9071E, GKit 01Kit 83Kit 97Kit 9651040009Kit 8490164400
EZ2536E, SKit 123Kit 23Kit 127Kit 13144040109Kit 124 Kit 12990169000
EZ2542EKit 123Kit 23Kit 127Kit 13144040109Kit 124Kit 12990169000
EZ2545EKit 123Kit 23Kit 88Kit 13052040009Kit 124 Kit 9090169000
EZ3045GKit 123Kit 23Kit 88Kit 13052040009Kit 124Kit 9090169000
EZ4035GKit 123Kit 23Kit 153Kit 15644040266Kit 124 Kit 15590169000
EZ4040GKit 123Kit 23Kit 153Kit 15644040266Kit 124Kit 15590169000
TX1812S17Kit 123Kit 159Kit 161Kit 16744040109Kit 124  90164100
TX1512S17Kit 123Kit 159Kit 160Kit 16652040009Kit 12490164100
TX1506G8Kit 123Kit 159Kit 160Kit 16652040009Kit 124  90169000
TX1508G8 / S34Kit 123Kit 159Kit 160Kit 16652040009Kit 12490169000
TX1510G8 / UIAKit 123Kit 159Kit 160Kit 16652040009Kit 124  90169000
TSF2019Kit 169Kit 02Kit 170Kit 171660400096613004166219566Kit 03
TSF2021Kit 169Kit 02Kit 170Kit 171660400096613004166219566 Kit 03
TSF2219Kit 169Kit 02Kit 172Kit 173660401096613004166219566Kit 03
TSF2221Kit 169Kit 02Kit 172Kit 173660401096613004166219566 Kit 03
TSF2421Kit 169Kit 02Kit 181Kit 182660404096613004166219566Kit 03
TSP1621Kit 150Kit 02Kit 174Kit 175660402096613004166219566 Kit 03
TSP1821Kit 150Kit 02Kit 180Kit 176660403096613004166219566Kit 03
TP2530J34Kit 123Kit 83Kit 97Kit 965104000998221600  90164400
CPH2525UIKit 13490156700Kit 97Kit 9657040102Kit 13390167500
HP4040Kit 01Kit 02Kit 69Kit 2847040409Kit 4  Kit 03
HP5535Kit 01Kit 02Kit 69Kit 2847040409Kit 4Kit 6Kit 07Kit 03
PP2540Kit 123Kit 159Kit 160Kit 16652040009Kit 124Kit 6Kit 0790164100
PP4040Kit 123Kit 23Kit 88Kit 13052040009Kit 124Kit 129Kit 23